Leśna Klasa

Obiekt edukacji leśnej usytuowany w Leśnictwie Kruk, na obrzeżu kompleksu leśnego w odległości około 2 km od drogi krajowej S-7.

Ścieżka dydaktyczna "Na Kruku"

Ścieżkę utworzono jesienią 2007 r. na terenie leśnictwa Kruk w bliskim sąsiedztwie leśniczówki. Przebiega w kształcie pętli o długości 2 km przez różnowiekowe i różnogatunkowe drzewostany. Na odcinku 500 m biegnie starą przedwojenną kolejką wąskotorową.

Leśna Droga Krzyżowa

„Leśna Droga Krzyżowa” to ścieżka edukacyjno-historyczna utworzona przez Nadleśnictwo Suchedniów w roku obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.