Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie  wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Zarządzeniem nr 17 z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:


1. „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”,
2. „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów   silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”.

Zarządzenie wraz z regulaminami znajduje się w załączniku.