Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ SUROWCA DRZEWNEGO

 

Sprzedaż surowca drzewnego w 2022 roku odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2022-2023.

I. SPRZEDAŻ OFERTOWA (tj. w ramach zawartych z Nadleśnictwem umów sprzedaży):

1) Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się we wzorach umów (do pobrania poniżej)

2) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach umów należy złożyć według zasad określonych w umowie. Pomocny będzie wzór zgłoszenia reklamacyjnego będący Załącznikiem nr 3 do Decyzji nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13.11.2019 r. (do pobrania poniżej)

II. SPRZEDAŻ DETALICZNA:

1) Odbywa się bezpośrednio w leśnictwach, gdzie otrzymają Państwo informacje o dostępności surowca oraz zasadach i terminach odbioru. Kontakty do leśnictw dostępne TUTAJ.

2) Obowiązujące ceny na surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży w ramach puli detalicznej określa Decyzja nr 13/2023 z dnia 03.06.2023 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów. (do pobrania poniżej)

3) Ewentualne reklamacje surowca drzewnego zakupionego w ramach sprzedaży detalicznej należy złożyć według Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP określonych w Decyzji nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13.11.2019 r. (do pobrania poniżej)