Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Suchedniów stanowią pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Dominują drzewostany mieszane występujące w przewadze na bogatych siedliskach.

Udział siedlisk leśnych
wg grup żyzności:

 • Siedliska lasowe – 16 611,17 ha, 91,80 %
 • Siedliska borowe –  1 482,69 ha,  8,20 %

wg stopni uwilgotnienia:

 • Świeże – 10 462,17 ha, 57,8 %
 • Wilgotne – 7 317,12 ha, 40,4 %
 • Bagienne – 130,36 ha, 0,8 %
 • Zalewowe - 184,21 ha, 1,0 % 

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych wg gatunków panujących:

 • 41 proc. – sosna
 • 41 proc  -  jodła
 •   8 proc. – buk
 •   3 proc. – olcha,
 •   2 proc. – brzoza,
 •   2 proc. – dąb,
 •   1 proc. – świerk,
 •   1 proc. – modrzew,
 •   1 proc. – pozostałe

Przeciętna zasobność drzewostanów – 282  m³/ha

Średni wiek lasów –  82  lata

Przeciętne wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew:

      Db                            - 160 lat,

      Jd, Bk, Js, Jw., Md    - 120 lat,

      So                             - 110 lat,

      Św, Brz, Ol, Gb        -  80 lat,

      Os                             -  60 lat,

      Tp                             -  40 lat.