Asset Publisher Asset Publisher

MONITORING LASÓW HCVF

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2019

 

      W 2019 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2019 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie kornika ostrozębnego oraz jodłowca krzywozębnego na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. Nie wystąpiły inne  zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony lasów. Szkody, które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny:

 – zgryzanie pędów i spałowania w oddziałach: 23, 24, 54 Leśnictwa Bronkowice; 16, 37, 39, 59, 64 Leśnictwa Kaczka; 183, 203, 214 Leśnictwa Michniów; 51, 56 Leśnictwa Kruk; 3, 11, 18, 60, 71 Leśnictwa Dalejów; 84, 73 Leśnictwa Odrowążek.

– podtopienia w oddziałach:  78 Leśnictwa Kaczka, 10, 91 Leśnictwa Dalejów.

 1. Uszkodzenia spowodowane suszą w oddziałach: 29 Leśnictwa Bronkowice; 203 Leśnictwa Michniów; 206, 207, 210 Leśnictwa Kleszczyny; 113, 141 Leśnictwa Rejów; 54, 69, 89 Leśnictwa Kruk; 3, 11, 57, 60, 71 Leśnictwa Dalejów.
 2. Wydzielanie się posuszu spowodowane występowaniem jemioły w oddziałach: 1, 7, 11, 20, 21, 22, 31, 45, 49, 53, 54  Leśnictwa Bronkowice.
 3. Uszkodzenia pokrywy gleby spowodowane pożarami w oddziale:  14, 19 Leśnictwa Stokowiec – 0,31 ha; 24  Leśnictwa Odrowążek – 0,42 ha; 135 Leśnictwa Świnia Góra – 0,03 ha; 32 leśnictwa Szałas – 0,01.
 4. Żer kornika ostrozębnego – zwalczanie na 7,69 ha, żer jodłowca krzywozębnego – zwalczanie na 2,64 ha, żer kornika drukarza – zwalczanie 0,10 ha.

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2018

 

      W 2018 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2018 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie kornika ostrozębnego oraz jodłowca krzywozębnego na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. Nie wystąpiły inne  zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony lasów. Szkody, które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny:

 – zgryzanie pędów i spałowania w oddziałach: 22, 30 Leśnictwa Bronkowice; 76, 90, 92, 121, 144, 146 Leśnictwa Sieradowice; 16, 37, 38, 39, 41, 59, 60, 61 Leśnictwa Kaczka; 180, 181, 183, 214 Leśnictwa Michniów; 8, 9, 13, 14, 15, 16, 24, 25 Leśnictwa Stokowiec; 107, 130, 172, 173, 199 Leśnictwa Jastrzębia; 3, 11, 46, 57, 58, 60, 71 Leśnictwa Dalejów; 84, 194 Leśnictwa Szałas.

– podtopienia w oddziałach:  10 Leśnictwa Dalejów;   32, 33, 34,78 Leśnictwa Kaczka.

 1. Uszkodzenia spowodowane suszą w oddziałach 3, 11, 46, 57, 60 Leśnictwa Dalejów.
 2. Wydzielanie się posuszu spowodowane występowaniem jemioły –  w oddziale 47  Leśnictwa Bronkowice; 100 Leśnictwa Kamionka.
 3. Uszkodzenia pokrywy gleby spowodowane pożarami w oddziale  24  Leśnictwa Odrowążek – 0,07 ha, 7, 13 Leśnictwa Stokowiec – 0,18 ha, 129, 172 Leśnictwa Jastrzębia – 0,07 ha.
 4. Żer kornika ostrozębnego – zwalczanie na 1,69 ha, żer jodłowca krzywozębnego – zwalczanie na 12,91 ha, żer kornika drukarza – zwalczanie 0,01 ha.

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2017

 

      W 2017 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2017 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Nie zaistniały również zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony. Odnotowano natomiast następujące szkody które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny:

 – zgryzanie pędów i spałowania w oddziałach: 16, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 61, 62, 64, 83 Leśnictwa Kaczka;  22 Leśnictwa Bronkowice; 81,183, 184, 214, 223,226 Leśnictwa Michniów; 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15,16, 17, 18, 24, 25 Leśnictwa Stokowiec; 141 Leśnictwa Rejów; 49, 91,132  Leśnictwa Kruk; 119,133,134,164 Leśnictwa Ostojów; 93 Leśnictwa Osieczno; 42, 51,72, 73 Leśnictwa Odrowążek; 189 Leśnictwa Wilczy Bór .

– podtopienia w oddziałach:  54 Leśnictwa Bronkowice;   32, 33, 34,78 Leśnictwa Kaczka;  54, 67,  67A, 68, 79

 1. Uszkodzenia spowodowane suszą w oddziałach 4-10, 26-31, 44-54, 65,66 Leśnictwa Bronkowice; 103 Leśnictwa Osieczno.
 2. Uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem –  44,45,48,50,53,54,65,66  Leśnictwa Bronkowice ;
 3. Uszkodzenia pokrywy gleby spowodowane pożarami w oddziale  22  Leśnictwa Odrowążek – 0,02 ha

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2016

 

      W 2016 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2016 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Nie zaistniały również zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony. Odnotowano natomiast następujące szkody które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny:

 – zgryzanie pędów i spałowania w oddziałach: 16, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 61, 62, 64, 83 Leśnictwa Kaczka;  22 Leśnictwa Bronkowice; 81,183, 184, 214, 223,226 Leśnictwa Michniów; 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13,14, 15,16, 17, 18, 24, 25 Leśnictwa Stokowiec; 141 Leśnictwa Rejów; 49, 91,132Leśnictwa Kruk; 119,133,134,164 Leśnictwa Ostojów; 93 Leśnictwa Osieczno; 42, 51,72, 73 Leśnictwa Odrowążek; 189 Leśnictwa Wilczy Bór.

– podtopienia w oddziałach: 24 Leśnictwa Bronkowice; 32, 33, 34 Leśnictwa Kaczka; 54, 67,  67A, 68, 79 Leśnictwa Odrowążek; 83 Leśnictwa Szałas.

 1. Uszkodzenia spowodowane suszą w oddziałach: 4-10, 26-31, 44-54, 65,66 Leśnictwa Bronkowice; 103 Leśnictwa Osieczno.
 2. Uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem w oddziale 121 Leśnictwa Wilczy Bór.
 3. Uszkodzenia pokrywy gleby spowodowane pożarami w oddziałach: 150 Leśnictwa Kleszczyny; 6, 13 Leśnictwa Stokowiec;  146 Leśnictwa Rejów.   

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2015

 

       W 2015 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2015 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Nie zaistniały również zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony. Odnotowano natomiast następujące szkody które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny:

 – zgryzanie pędów w oddziałach 16, 17, 19, 37, 38, 39, 40, 41,61 Leśnictwa Kaczka; 20, 22 Leśnictwa Bronkowice; 112 Leśnictwa Kamionka; 181,183, 184, 213, 223,226 Leśnictwa Michniów; 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 24 Leśnictwa Stokowiec; 49, 91Leśnictwa Kruk; 61 Leśnictwa Osieczno; 84, 85 Leśnictwa Szałas; 189 Leśnictwa Wilczy Bór.

– podtopienia w oddziałach 94 Leśnictwa Kamionka; 133 Leśnictwa Ostojów; 54, 67,  67A, 68, 78, 79 Leśnictwa Odrowążek; 81, 102, 123, 141 Leśnictwa Wilczy Bór.

 1. Uszkodzenia spowodowane suszą w oddziałach 23, 31 Leśnictwa Bronkowice.
 2. Uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna w oddziale 21 Leśnictwa Bronkowice.
 3. Uszkodzenia od owadów w oddziałach 7, 21, 23 Leśnictwa Bronkowice; 103 Leśnictwa Osieczno.
 4. Uszkodzenia pokrywy gleby spowodowane pożarami w oddziałach 171 Leśnictwa Jastrzębia; 12 Leśnictwa Dalejów; 6A, 146 Leśnictwa Rejów; 40 Leśnictwa Kaczka.   

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

 

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2014

 

W 2014 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2014 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Odnotowano natomiast następujące szkody które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny w oddziałach 16, 17, 32, 33, 38, 40, 41,62, 64 Leśnictwa Kaczka; 1, 24 Leśnictwa Bronkowice; 112, 136 Leśnictwa Kamionka; 183, 184, 213, 226 Leśnictwa Michniów; 3, 4, 24, 27 Leśnictwa Stokowiec; 49, 91, 92, 130, 132 Leśnictwa Kruk; 134 Leśnictwa Ostojów;  61 Leśnictwa Osieczno; 41, 43, 44, 45, 51, 54, 67, 67A, 68, 72, 73, 78,79 Leśnictwa Odrowążek; 81, 102, 123, 141 Leśnictwa Wilczy Bór. 
 2. Uszkodzenia spowodowane spóźnionymi przymrozkami w oddziałach 41, 44 Leśnictwa Odrowążek;  28, 33, 35, 36 Leśnictwa Szałas.
 3. Uszkodzenia od okiści i oblodzeń w oddziałach 2, 3, 20, 21, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68 Leśnictwa Bronkowice;  130, 131, 133,133A Leśnictwa Sieradowice, 94, 95, 96, 97 Leśnictwa Kamionka.
 4. Uszkodzenia od owadów w oddziałach 3, 6 Leśnictwa Bronkowice.
 5. Uszkodzenia od podtopień w oddziale 45 Leśnictwa Odrowążek   

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl

 

 

Podsumowanie monitoringu lasów HCVF za rok 2013

      W 2013 roku terenowa służba leśna Nadleśnictwa Suchedniów prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych oraz czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na stan obszarów leśnych zakwalifikowanych do różnych kategorii lasów HCVF.

Prowadzony monitoring wykazał, że wykonane w 2013 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF. Odnotowano natomiast następujące szkody które czasowo mogą pogorszyć walory przyrodnicze lasów HCVF:

 1. Uszkodzenia od zwierzyny w oddziałach 16, 37, 38, 40, 41,59 Leśnictwa Kaczka; 130, 49, 91,92  Leśnictwa Kruk; 1,53 Leśnictwa Bronkowice; 54, 67, 67A, 68, 78,79 Leśnictwa Odrowążek. 
 2. Uszkodzenia spowodowane zmianą poziomu wód gruntowych w oddziałach 75, 95, 102 Leśnictwa Osieczno.
 3. Uszkodzenia od silnych wiatrów i huraganów w oddziałach 42, 46, 48, 65, 66 Leśnictwa Bronkowice. 

Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie www.mapa.radom.lasy.gov.pl