Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Suchedniów

Nadleśnictwo Suchedniów jest jednym z 23 nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Funkcjonuje od maja 1984 r. Jest jednostką składającą się z trzech obrębów leśnych: Bliżyn, Siekierno i Suchedniów.

Według podziału administracyjnego kraju, grunty Nadleśnictwa  położone są w północnej części województwa świętokrzyskiego, w powiatach: skarżyskim, kieleckim, koneckim i starachowickim  na terenie 9 gmin: Bliżyn, Łączna, miasto Skarżysko-Kamienna, miasto i gmina Suchedniów, Bodzentyn, Zagnańsk, Stąporków, Pawłów, Wąchock.

Położenie geograficzne lasów Nadleśnictwa Suchedniów określają współrzędne:

    od  50° 53’ 05” do  51° 08’ 08” szerokości geograficznej północnej (N),

    od  20° 36’ 05” do  21° 03’ 15” długości geograficznej wschodniej (E).

Rozciągłość południkowa wynosi około 13,7 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa około 15,9 km.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, lasy Nadleśnictwa Suchedniów położone są na terenie Krainy Małopolskiej (VI), mezoregionie Puszczy Świętokrzyskiej.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa Suchedniów jest silnie zróżnicowana pod względem fizjograficznym. Przeważają  tereny wzgórzowe i pagórkowe z licznymi wzniesieniami. Grunty Nadleśnictwa poprzecinane są większymi i mniejszymi obniżeniami terenu stanowiącymi koryta rzek, bagna oraz siedliska bagienne i wilgotne.