Asset Publisher Asset Publisher

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ogólna charakterystyka Nadleśnictwa Suchedniów.

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczono informacje dotyczące położenia, zasięgu, warunków przyrodniczo - leśnych i ogólnego zarysu prowadzonej gospodarki leśnej oraz Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Suchedniów.