Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo prowadzi między innymi spotkania z dziećmi i młodzieżą z okolicznych przedszkoli i szkół.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych lasów i skorzystania z lekcji w terenie.

Zajęcia realizujemy w bogatych przyrodniczo miejscach lub w utworzonych obiektach: „Leśnej Klasie" i ścieżce dydaktycznej „ Na Kruku".

Obiekty wyposażone są w tablice edukacyjne i miejsca na ognisko.

Podczas spotkań poruszana jest tematyka dotycząca walorów przyrodniczych Nadleśnictwa, zagadnień związanych z gospodarką leśną lub inna uzgodniona wcześniej w zależności od potrzeb.

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze (co najmniej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem), telefoniczne uzgodnienie terminu pobytu bezpośrednio z pracownikiem Nadleśnictwa. Osoba do kontaktu Marta Ptak (tel. 41 254-30-45 wew.217).