Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo prowadzi między innymi spotkania z dziećmi i młodzieżą z okolicznych przedszkoli i szkół.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych lasów i skorzystania z lekcji w terenie, warsztatów edukacyjnych prowadzonych w terenie oraz w siedzibie Nadleśncitwa Suchedniów.

Zajęcia realizujemy w bogatych przyrodniczo miejscach lub w utworzonych obiektach.

Podczas spotkań poruszana jest tematyka dotycząca walorów przyrodniczych Nadleśnictwa, zagadnień związanych z gospodarką leśną lub inna uzgodniona wcześniej w zależności od potrzeb.

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczne uzgodnienie terminu pobytu bezpośrednio z pracownikiem Nadleśnictwa. Osoba do kontaktu Anna Wojkowska-Klata (tel. 41 254-30-45 wew.217).