Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca. Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

W nadleśnictwie wyznaczono strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania Bociana czarnego (Ciconia nigra).

Najcenniejsze gatunki roślin chronionych występujące na terenie nadleśnictwa to m.in:

  • Bagno zwyczajne (Ledum palustre),
  • Widłak jałowcowaty (Lycopodiaceae annotinum),
  • Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

 Najcenniejsze gatunki zwierząt chronionych występujące na terenie nadleśnictwa to m.in:

  • Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia),
  • Żmija zygzakowata (Vipera berus),
  • Dzięcioł czarny (Dryocopus martius),
  • Nocek duży (Myotis myotis),
  • Wilk (Canis lupus).