Asset Publisher Asset Publisher

SZKÓŁKI LEŚNE

W chwili obecnej Nadleśnictwo Suchedniów prowadzi gospodarkę szkółkarską na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego „Mostki”, w którego skład wchodzą szkółki leśne i tunelowe oraz szkółki leśne filialne „Kleszczyny” i „Stokowiec”

 

Do zakładania upraw leśnych w Nadleśnictwie Suchedniów na szkółkach produkowany będzie następujący materiał sadzeniowy:

a)      sosna – zakłada się, że sosna produkowana będzie w cyklu dwuletnim. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia przyjmuje się, że sosna produkowana będzie głównie w gruncie, z siewu częściowego. Produkcja So 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym będzie miała jedynie zastosowanie przy konieczności szybkiej produkcji w celu zakładania upraw pochodnych lub zachowawczych.

b)      świerk – zakłada się, że świerk będzie produkowany jako materiał 2/0 w tunelach foliowych siewem pełnym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Św.

c)      modrzew – zakłada się, że modrzew będzie produkowany jako materiał 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Md.

d)     jodła – zakłada się, że produkcja jodły będzie odbywała się w tunelach foliowych jako materiał 3/0  siewem pełnym i na kwaterach podokapowych jako materiał 4/0 siewem częściowym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Jd.

e)       dąb bezszypułkowy – zakłada się, że dąb produkowany będzie w cyklu 2/0 i 3/0 z podcięciem korzeni w drugim roku produkcji. Materiał dębowy produkowany będzie z siewu częściowego. Zakłada się również konieczność szkółkowania Db.b.

f)       dąb szypułkowy – zakłada się, że dąb produkowany będzie w cyklu 2/0 i 3/0 z podcięciem korzeni w drugim roku produkcji. Materiał dębowy produkowany będzie z siewu częściowego. Zakłada się również konieczność szkółkowania Db.s. Nasiona Db szypułkowego wyłącznie z zakupu (brak bazy).

g)      olsza czarna – zakłada się, że na szkółce produkowany będzie materiał Ol 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym . Zakłada się również konieczność szkółkowania Ol.

h)      buk – zakłada się, że buk będzie produkowany jako materiał 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym lub na kwaterach otwartych jako materiał 3/0 siewem częściowym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Bk.

i)        brzoza – zakłada się, że brzoza produkowana będzie jako materiał 1.5/0 siewem częściowym ( na zielono). Zakłada się również konieczność szkółkowania Brz.

j)        wiąz – zakłada się, że wiąz będzie produkowany materiał 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Wz.

k)      lipa – zakłada się, że lipa będzie produkowana jako materiał 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Lp.

l)        gatunki biocenotyczne – przyjmuje się, że w ramach gatunków biocenotycznych jawor będzie produkowany jako materiał 1/0 w tunelach foliowych siewem pełnym. Zakłada się również konieczność szkółkowania Jw.

Wydawany ze szkółek Nadleśnictwa Suchedniów materiał sadzeniowy (LMR) musi być zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 lutego 2004.