Aktualności

Strażnicy leśni, policja i straż łowiecka uczestniczyli w grudniowej akcji „Chojna”. Jej celem było przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu gałęzi stroiszu, choinek, a także zwalczanie kłusownictwa. Obok bezpośrednich efektów akcji ważny był jej wymiar prewencyjny.