Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z lasu

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, poza obszarami, które objęte są tzw. stałym zakazem wstępu. Są to lasy stanowiące:

a) uprawy leśne do 4m wysokości;

b) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

c) ostoje zwierząt;

 d) źródliska rzek i potoków;

e) obszary zagrożone erozją.

Tak więc w lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego. Dla gości odwiedzających nasze lasy utworzono kilka obiektów turystycznych i edukacyjnych. Przez teren nadleśnictwa przebiegają wyznaczone szlaki turystyczne. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Pamiętać należy jednak o tym, że korzystanie z lasu i jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność.

Podczas planowania pobytu w lesie zachęcamy do korzystania z mapy zagospodarowania turystycznego, dostępnej na stronie Banku  Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) oraz w aplikacji mobilnej mBDL.

Miłego wypoczynku!