Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Suchedniów stanowią pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Dominują drzewostany mieszane występujące w przewadze na bogatych siedliskach.

Udział siedlisk leśnych
wg grup żyzności:

 • Siedliska lasowe – 16 080,04 ha, 89%,
 • Siedliska borowe –  2 005,15 ha, 11%,

wg stopni uwilgotnienia:

 • Świeże – 10 748,86 ha, 59,4%,
 • Wilgotne – 7 273,38 ha, 40,2%,
 • Bagienne – 62,95 ha, 0,4%.

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych wg gatunków panujących:

 • 41 proc. – sosna
 • 38 proc  -  jodła
 •   8 proc. – buk
 •   4 proc. – brzoza,
 •   3 proc. – olcha,
 •   2 proc. – dąb,
 •   1 proc. – świerk,
 •   1 proc. – modrzew,
 •   1 proc. – grab
 •   1 proc –  pozostałe

Przeciętna zasobność drzewostanów – 280  m³/ha,

Średni wiek lasów –  80  lat

Przeciętne wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew:

      Db                                 - 160 lat,

      Jd, Bk, Js, Jw., Md        - 120 lat,

      So                                 - 110 lat,

      Db.c, Lp                       - 100 lat,

      Św, Brz, Ol, Gb            -   80 lat,

      Os                                 -   60 lat,

      Tp                                 -  50 lat.

Podział lasu wg funkcji:

 • Rezerwaty – 400,45 ha,  2%
 • Lasy ochronne – 17 300,95 ha, 96%
 • Lasy gospodarcze – 383,79 ha, 2%.