Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Suchedniów
Nadleśnictwo Suchedniów
41 25 43 045
41 25 43 139

ul. Bodzentyńska 16

26 - 130 Suchedniów

 

biuro czynne od 7.15 do 15.15

Nadleśniczy
Piotr Fitas
Zastępca Nadleśniczego ds. Zagospodarowania Lasu
Andrzej Gębura
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Drewnem
Mariusz Sołtykiewicz
Główny Księgowy
Dorota Miernik
Sekretarz Nadleśnictwa
Paweł Graba
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Stanisław Tusznio
668 209 006

INŻYNIER NADZORU

Janusz Paczesny
phone-abbreviation: 600 045 971
Sławomir Olesiński
phone-abbreviation: 728 939 521
Karol Stefański
phone-abbreviation: 608 086 021

MARKETING

Anna Kupis
specjalista ds. handlu drewnem i marketingu
phone-abbreviation: 600 045 975

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Boguslaw Brzostowski
specjalista ds. ppoż
phone-abbreviation: 668 202 400
Sebastian Dawidowicz
specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 600 984 916
Piotr Dryka
specjalista ds. użytkowania lasu
phone-abbreviation: 883 347 776
Jarosław Gałek
st. specjalista ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: 504 244 345
Grzegorz Łukasiak
specjalista ds. nasiennictwa i selekcji oraz użytkowania zależnego
phone-abbreviation: 600 045 973
Magdalena Miazga
st. specjalista ds. ochrony lasu
phone-abbreviation: 509 727 710
Marta Ptak
st. specjalista ds. edukacji leśnej
phone-abbreviation: 600 045 967

ADMINISTRACJA

Krystyna Glijer
specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
phone-abbreviation: 504 244 355
Marta Przybylska
specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
phone-abbreviation: 501 685 023
Elżbieta Michta
specjalista ds. kancelarii
phone-abbreviation: 504 244 508
Piotr Przepióra
specjalista ds. budownictwa
phone-abbreviation: 600 045 974
Andzrej Łoboda
kierowca
phone-abbreviation: 600 348 704

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Ewa Furmańczyk
starszy księgowy
phone-abbreviation: 504 244 506
Małgorzata Kołomańska
księgowy
phone-abbreviation: 41 254 30 45 wew. 231
Barbara Rabajczyk
starszy księgowy
phone-abbreviation: 504 244 505
Iwona Sułek
księgowy - kasjer
phone-abbreviation: 41 254 30 45 wew. 227

STANOWISKA DS. PRACOWNICZYCH

Justyna Rojewska
specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 784 926 772

STANOWISKO DS. BHP

Piotr Dryka
Inspektor BHP
phone-abbreviation: 883 347 776

STRAŻ LEŚNA

Marek Jankowski
strażnik leśny
phone-abbreviation: 600 045 968
Jacek Michta
strażnik leśny
phone-abbreviation: 883 346 454
Marek Szumielewicz
strażnik leśny
phone-abbreviation: 608 088 359
Tomasz Miernik
strażnik leśny
phone-abbreviation: 606 757 610

Rzecznik prasowy

Piotr Fitas
Nadleśniczy
phone-abbreviation: 41 2543-045, 600 045 952