Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 29 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  25 szt.,
  • grupy drzew - 2 szt.,
  • skałki, groty, jaskinie – 2 szt.,

Najciekawszy pomnik to:

Pomnik przyrody nieożywionej "Brama Piekielna"

Wychodnia skalna w formie bramy, składająca się z dwóch bloków na których opiera się trzeci, zbudowana z białego piaskowca dolnotriasowego. Tworzy przejście o wysokości 1,8 m i szerokości 0,8 m, które powstało na skutek erozji eolicznej.