Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Suchedniów

Nadleśnictwo Suchedniów w kwietniu 2021 roku przyłączyło się do Programu „Zanocuj w lesie”. Wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, na których miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby. Wyznaczone obszary to również strefa dla tych którzy chcą po prostu przenocować w lesie na dziko bez specjalnej infrastruktury. Nadleśnictwo dopuszcza używanie kuchenek gazowych na  obszarach "Zanocuj w lesie".

Lokalizacja obszaru widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. informacją gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalania ogniska pkt. 14-16 regulaminu korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu, które znajdują się na stronie https: suchedniow.radom.lasy.gov.pl zakładka Turystyka „Zasady korzystania z lasu”
  5. lokalizacją prac z zakresu gospodarki leśnej w 2022 roku na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie". Została zaznaczona na zamieszczonej poniżej mapce. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
  6. z czasowymi wyłączeniami lub zmianami przebiegu szlaków z uwagi na prowadzone prace gospodarcze. Informacje zamieszczane są na stronie https://suchedniow.radom.lasy.gov.pl/  
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Wyznaczone do programu obszary są dzierżawione przez: Koło Łowieckie „Szarak” 27-215 Wąchock , ul. Powstańców 3A          Koło Łowieckie Nr 1 w Suchedniowie : 26-110 Skarżysko-Kamienna , ul. Wioślarska 1 . Granice zasięgu Kół zaznaczone zostały na zamieszczonej poniżej mapce

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: suchedniow@radom.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Anna Wojkowska-Klata anna.wojkowska@radom.lasy.gov.pl tel. 608 086 839

 

     Miłego obcowania z naturą.