Wydawca treści Wydawca treści

LEŚNA KLASA Regulamin

Obiekt edukacji leśnej usytuowany w Leśnictwie Kruk, na obrzeżu kompleksu leśnego w odległości około 2 km od drogi krajowej S-7.

Umieszczono w nim 11 tablic tematycznych przybliżających rodzimą florę i faunę oraz zgromadzono ciekawe eksponaty przyrodnicze znalezione w okolicznych lasach. Na terenie obiektu znajduje się wiata ze stołem i ławkami, pozwalająca na jednorazowe przeprowadzenie zajęć dla grupy 25-30 osobowej. Nieopodal wiaty przygotowano również miejsce na ognisko.

 

Regulamin zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Suchedniów

 

Osoby biorące udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo Suchedniów zobowiązani są przyporządkować się dyspozycjom pracowników Nadleśnictwa.

  1. Zgłaszanie chęci udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo Suchedniów odbywa się za pomocą Formularza Zgłoszeniowego (zał.1).
  2. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do Nadleśnictwa najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć.
  3. Zajęcia prowadzone są tylko w dni powszednie w godzinach 8.00-14.30 wyłącznie              w obecności pracownika Nadleśnictwa.
  4. Zajęcia mogą być prowadzone w Leśnej Klasie jak i w placówkach szkół.
  5. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić właściwą i skuteczną opiekę nad uczestnikami zajęć.
  6. Zgłaszający jest zobowiązany zapoznać uczestników oraz opiekunów z zagrożeniami jakie mogą występować podczas zajęć edukacyjnych (alergie, ukąszenia itp.) oraz rozpoznać, czy wśród uczestników nie ma przypadków               schorzeń, które uniemożliwiają udział  w zajęciach.
  7. Opiekun ma obowiązek zadbać o właściwy strój uczestników zajęć edukacyjnych.
  8. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wyjścia w teren, w przypadku braku odpowiedniego obuwia oraz ubioru uczestników zajęć.
  9. Prowadzący zajęcia ma prawo do przerwania zajęć w przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestników.
  10. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa, o czym poinformuje zgłaszającego pisemnie, mailowo lub telefonicznie nie później niż 24 godziny przed terminem planowanych zajęć.