Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Suchedniów
Nadleśnictwo Suchedniów
41 25 43 045
41 25 43 139

ul. Bodzentyńska 16

26 - 130 Suchedniów

 

biuro czynne od 7.15 do 15.15

Nadleśniczy
Piotr Fitas
Zastępca Nadleśniczego ds. Zagospodarowania Lasu
Andrzej Gębura
Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Drewnem
Mariusz Sołtykiewicz
Główny Księgowy
Dorota Miernik
Sekretarz Nadleśnictwa
Paweł Graba
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Stanisław Tusznio
668 209 006

INŻYNIER NADZORU

Janusz Paczesny
Tel.: 600 045 971
Sławomir Olesiński
Tel.: 728 939 521
Karol Stefański
Tel.: 608 086 021

MARKETING

Piotr Dryka
specjalista ds. marketingu
Tel.: 883 347 776

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Boguslaw Brzostowski
specjalista ds. ppoż
Tel.: 668 202 400
Sebastian Dawidowicz
specjalista ds. geomatyki i stanu posiadania
Tel.: 600 984 916
Karolina Ziewiec
specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 505 585 864
Jarosław Gałek
st. specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 504 244 345
Grzegorz Łukasiak
st. specjalista ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 600 045 973
Magdalena Miazga
st. specjalista ds. ochrony lasu
Tel.: 509 727 710
Anna Wojkowska-Klata
specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: 608 086 839

ADMINISTRACJA

Krystyna Glijer
specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: 504 244 355
Marta Przybylska
specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: 501 685 023
Justyna Maciejewska-Cieślak
specjalista ds. kancelarii
Piotr Przepióra
specjalista ds. budownictwa
Tel.: 600 045 974
Kamil Olesiński
kierowca

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Ewa Furmańczyk
starszy księgowy
Tel.: 504 244 506
Karolina Cieślak-Świercz
st. specjalista ds. księgowości
Tel.: 41 254 30 45 wew. 231
Barbara Rabajczyk
starszy księgowy
Tel.: 504 244 505
Iwona Sułek
starszy księgowy - kasjer
Tel.: 41 254 30 45 wew. 227

STANOWISKA DS. PRACOWNICZYCH

Justyna Rojewska
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 784 926 772

STANOWISKO DS. BHP

Piotr Dryka
Inspektor BHP
Tel.: 883 347 776

STRAŻ LEŚNA

Marek Jankowski
strażnik leśny
Tel.: 600 045 968
Jacek Michta
strażnik leśny
Tel.: 883 346 454
Marek Szumielewicz
strażnik leśny
Tel.: 608 088 359

Rzecznik prasowy

Piotr Fitas
Nadleśniczy
Tel.: 41 2543-045, 600 045 952