Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny

W dniach 28.02 i 01.03.2015 roku w Nadleśnictwie Suchedniów odbyła się inwentaryzacja zwierzyny dziko żyjącej metodą „ pędzeń próbnych”.

Przeprowadzono 16 pędzeń na powierzchni 1040 ha na terenie 11 leśnictw.
Inwentaryzację przeprowadziła Służba Leśna Nadleśnictwa Suchedniów pod kierownictwem
Inżyniera Nadzoru Tomasza Wasiaka z dużą pomocą miejscowych Kół Łowieckich tj.
KŁ nr 1 w Suchedniowie , KŁ nr 2 „Leśnik" , KŁ „Przepiórka" , KŁ „Bartek" , KŁ „Jenot" ,
KŁ „Cietrzew" , KŁ „Rosochy" i KŁ „Szarak".
Obserwatorami byli przedstawiciele nadleśnictw Barycz i Stąporków oraz przedstawiciel
RDLP w Radomiu, który pomagał prowadzącemu inwentaryzację fachową radą.
Przeprowadzenie Inwentaryzacji pomoże obiektywnie ocenić stan zwierzyny dziko żyjącej
na terenie Nadleśnictwa w kontekście szkód w zalesieniach i odnowieniach,
a Kołom Łowieckim właściwie zaplanować odstrzał w sezonie 2015 / 2016.