Asset Publisher Asset Publisher

Coroczne Uroczystości na polanie „Wykus”

  W związku ze zbliżającymi się uroczystościami patriotycznymi upamiętniającymi Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „ Ponury-Nurt” planowanymi w dniach 10-12 czerwca br. Nadleśnictwo Suchedniów informuje, że biwakowanie w w/w dniach w pobliżu rezerwatu Wykus, może odbywać się jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Nadleśnictwa, w miejscu wyznaczonym przez sprawującego nadzór leśniczego. Przesyłając do Nadleśnictwa wniosek o wyrażenie zgody należy wskazać osobę odpowiedzialną podając również jej numer telefonu oraz liczbę uczestników.

Pamiętajmy o tym, że polana „Wykus” i otaczające  tereny to ziemia nasiąkła krwią  bohaterów objęta różnymi ustawowymi formami ochrony przyrody.