Asset Publisher Asset Publisher

XXI Targi LAS-EXPO W KIELCACH

Już po raz XXI w dniach 18-20 marca Lasy Państwowe zapraszają na Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. Leśnicy będą informowali o różnych funkcjach pełnionych przez lasy, opowiedzą o tym, jak godzą różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju jednocześnie chroniąc przyrodę i zapewniając trwałość lasu. Na stoisku będzie można uzyskać informacje o akcji skupu lasów i gruntów do zalesienia.

Podobnie do lat ubiegłych, LAS-EXPO objęte zostały patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Targi LAS-EXPO i odbywające się równolegle targi AGROTECH to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy oraz rolników w naszym kraju. Podczas targów LAS-EXPO prezentowane będą najnowsze maszyny, narzędzia i urządzenia oraz technologie stosowane w gospodarce leśnej i przemyśle drzewnym w kraju i zagranicą. Producenci maszyn i urządzeń będą rywalizowali w konkursie dla wystawców.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów, Zagnańsk zapraszają zwiedzających Targi Las-Expo do odwiedzenia stoiska promocyjnego Lasów Państwowych. Na gości będzie czekać fachowa wiedza ze strony leśników oraz wiele atrakcji.

Na stoisku przygotowanym we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych promowana będzie działalność gospodarcza LP, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych i ekologicznych lasów. Fachowe porady będą dotyczyły szczegółów prowadzenia gospodarki leśnej, odnowień, możliwości zakupu drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych. Będzie można wymienić doświadczenia dotyczące nowych technologii, maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie do wykonywania prac leśnych, monitorowania stanu lasu, planowania i analizowania.

Podczas tegorocznej wystawy leśnicy będą informowali o akcji skupu lasów i gruntów do zalesienia. Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33 proc., tym samym zwiększy się bezpieczeństwo klimatyczne kraju. Odwiedzający stoisko Lasów Państwowych uzyskają odpowiedzi na pytania związane ze skupem lasów i gruntów do zalesienia związane z procedurami, rodzajem gruntów, które Lasy Państwowe mogą kupić (lasy, grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, w pierwszej kolejności przylegające do lasów, umożliwiające zniesienie współwłasności i regulację przebiegu granicy polno-leśnej oraz stanowiące enklawy wśród gruntów zarządzanych przez LP, zgodnie z ustawą o lasach zakup gruntu musi być uzasadniony potrzebami gospodarki leśnej). Leśnicy wyjaśnią przepisy prawa odnoszące się do zagadnienia oraz to, że jest to proces długofalowy, będą informowali też o zasadach finansowania (ze środków LP, grunt musi mieć uregulowany status prawny, cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego, a każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego).

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie

Leśnicy opowiedzą także o funkcjach lasu, o tym jak starają się godzić różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju, czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz w jaki sposób dbają o zapewnienie trwałości lasu i chronią przyrodę. Będą mówić także o działaniach na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu realizowanych w ramach projektów Lasów Państwowych, w tym dotyczących małej retencji, przeciwpożarowego, leśnych gospodarstw węglowych, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony siedlisk i gatunków, a także innych działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Będzie można porozmawiać z leśnikami i w bezpośrednim kontakcie wymienić doświadczenia i uzyskać informacje o lasach i pracy leśnika. Leśnicy opowiedzą o marce Lasów Państwowych „Dobre z lasu”, która ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Leśnicy zaprezentują także samochód elektryczny zakupiony w ramach projektu „Las energii”, który promuje elektromobilność i upowszechnia odnawialne źródła energii.

Zwiedzający otrzymają materiały promocyjno-edukacyjne: foldery, mapy, przewodniki opisujące najciekawsze miejsca w lasach RDLP w Radomiu oraz sadzonki drzew leśnych.

Specjalną atrakcją będzie obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu, który tworzą leśnicy – pasjonaci muzyki myśliwskiej. Obecni będą także sygnaliści i sokolnicy z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

Ekspozycję można zwiedzać:

  • 18 marzec 10.00-17.00
  • 19 marzec 9.00-16.00
  • 20 marzec 9.00-16.00

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/las-expo