Asset Publisher Asset Publisher

Współpraca leśników i inspekcji transportu drogowego

10 maja w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów zostało podpisane porozumienie z Inspekcją Transportu Drogowego dotyczące współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych w związku z przewozami drogowymi drewna na terenie województwa świętokrzyskiego.

Porozumienie podpisał Waldemar Wiedeński – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – dyrektor Andrzej Matysiak.

W dokumentach o współpracy ujęte zostały zagadnienia dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna na terenie województwa świętokrzyskiego. Przewidują one m.in. działania dotyczące właściwego zabezpieczenia ładunku, spełniania przez pojazdy do przewozu drewna warunków technicznych, a także spełniania przez kierowców wymaganych warunków dotyczących kwalifikacji i uprawnień. Ważne obszary współpracy to także ochrona nawierzchni dróg publicznych przed nienormatywnymi przewozami oraz zwalczenie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem, jego transportu i legalności oraz prawidłowości transportu drogowego drewna i innych produktów leśnych.

W związku z podpisanym porozumieniem inspektorzy ruchu drogowego i służba leśna będą również wymieniali informacje, wiedzę i doświadczenia oraz organizowali wzajemne szkolenia i seminaria. Obie strony widzą konieczność stałego zwiększania i aktualizacji wiedzy dotyczącej transportu drewna, zasad znakowania drewna, dokumentacji związanej z obrotem drewnem, szkodnictwa leśnego i zasad pracy inspekcji ruchu drogowego. Możliwe też będą wspólne akcje w zakresie kontroli pojazdów drogowych i przewożonych ładunków, a także akcje promocyjne i medialne.

Współpraca podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego w zakresie transportu drewna i przyczyni się do zwiększenia efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego. Możliwość zawarcia porozumień regulujących zasady współpracy stwarzają zapisy ustawowe oraz Porozumienie z 7 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.