Asset Publisher Asset Publisher

Webankieta – zapotrzebowanie na turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach, znacznie wzrosło znaczenie społecznych funkcji lasu, a wiele atrakcyjnych terenów przyrodniczo-cennych, w tym obszary leśne poddanych zostało silnej antropopresji. Rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznych w lasach stanowi poważne wyzwanie dla gospodarki leśnej. Naszym celem jest ustalenie społecznych oczekiwań dotyczących rozwoju tych funkcji w lasach zarządzanych przez nadleśnictwa nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDLP) w Radomiu.

Jeśli wypoczywa Pan/i w lasach w zasięgu RDLP w Radomiu, interesuje się turystyką przyrodniczą zapraszamy do udziału w ankiecie!

Ankieta jest anonimowa, wskazane przez Państwa odpowiedzi są zabezpieczone i poufne.

Zapraszamy do jej wypełnienia: https://spoleczne-lasy.webankieta.pl