Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości na Wykusie

W minioną sobotę 13 czerwca 2020 r. na Wykusie, w miejscu koncentracji i obozowania oddziałów partyzanckich działających w okresie II wojny światowej odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”. Coroczne uroczystości, które odbywają się na Wykusie w okolicach daty 16 czerwca, kiedy przypada rocznica śmierci  dowódcy Jana Piwnika „Ponurego”. w tym roku z powodu panującej pandemii były skromne. 

O godzinie 14.00 modlitwę za zmarłych żołnierzy Ponurego i Nurta poprowadził ks. Leszek Sikorski z Bodzentyna.  Po modlitwie  przybyli na Wykus przedstawiciele środowisk patriotycznych i  różnych  instytucji złożyli kwiaty przed kapliczką Matki Bożej Bolesnej. Tradycyjnie w uroczystościach wzięli udział  również leśnicy z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu p. Andrzejem Matysiakiem na czele.

Główne uroczystości upamiętniające partyzantów przeniesiono na 12-13 września 2020 r. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem pierwsza Msza św. na Wykusie została odprawiona 15 września 1957 roku. Od tego dnia tamtejsza kapliczka, na której ścianach wyryto 123 pseudonimy poległych w czasie wojny żołnierzy jest corocznym miejscem spotkań byłych partyzantów i całego środowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej.