Asset Publisher Asset Publisher

Ruszyła akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasów

Od 16 marca w nadleśnictwach RDLP w Radomiu formalnie rozpoczęła się akcja bezpośrednich działań w ochronie przeciwpożarowej. To wcześniej niż zazwyczaj, ale pomimo wciąż trwającej astronomicznej zimy w przyrodzie mamy już wiosnę. Leśnicy i współpracujący z nimi strażacy są w pełnej gotowości. Lasy Państwowe po raz kolejny włączyły się też w kampanię społeczną „Stop pożarom traw” prowadzoną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Poprzedni rok pod względem pożarów nie był łatwy, w samym miesiącu kwietniu było tyle pożarów co przez cały 2018 rok. W tym roku na terenie RDLP w Radomiu jeszcze nie było pożarów lasu, ale w lutym był duży (10 ha) pożar nieużytków w gminie Słupia Konecka, na granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego.

W tym roku leśnicy akcję bezpośrednią, czyli pełną gotowość do zadań, łącznie z dyżurami przeciwpożarowymi zaczynają wcześniej, choć i tak nieco później niż rok temu. Zagrożenie jest duże - mimo, że jest dość zimno, a w nocy przymrozki, to w tym roku nie było pokrywy śnieżnej, słońce mocno grzeje, a wiatr wysusza trawy i runo leśne. Sytuację nieco poprawiły dość częste w marcu opady deszczu. Przed leśnikami najgorszy czas w ochronie przeciwpożarowej – zaranie wiosny (przedwiośnie), nie ma jeszcze roślinności zielnej, a są suche trawy i inne rośliny. Do tego dochodzi zagrożenie dla lasów, jakie niosą ze sobą pożary traw i nieużytków.

Walka z pożarami kosztuje corocznie nadleśnictwa RDLP w Radomiu łącznie 6,5 mln zł. System ochrony przeciwpożarowej obejmuje utrzymanie 43 dostrzegalni przeciwpożarowych z obserwatorami lub kamerami, 23 punktów alarmowo-dyspozycyjnych, gdzie określana jest lokalizacja pożarów i koordynowana akcja gaśnicza, 9 automatycznych stacji meteorologicznych (wyposażonych w aparaturę do badania wilgotności ściółki, powietrza i określania stopnia pożarowego w lasach), samoloty do gaszenia pożarów będące w stałej gotowości w bazie lotniczej Piastów k. Radomia i Masłów k. Kielc, samochody gaśnicze, setki punktów czerpania wody – zbiorników wodnych i hydrantów, utrzymanie dróg przeciwpożarowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, pasy przeciwpożarowe chroniące tereny leśne przed pożarami i koszty dogaszania pożarów.

Do tego dochodzi praca leśników, którzy znaczną część czasu spędzają na działaniach związanych z ochroną przeciwpożarową. Sytuacja jest poważna. Leśnicy apelują o ostrożność z ogniem w lasach i zaprzestanie wypalania traw i nieużytków. Leśnicy i Lasy Państwowe po raz kolejny włączyły się w kampanię społeczną „Stop pożarom traw” prowadzoną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Miniony sezon pod względem pożarów był bardzo trudny dla radomskich i świętokrzyskich leśników. Paliło się częściej niż zazwyczaj, ale tak było też w całym kraju, i nie dotyczyło to tylko pożarów lasów. Niestety upalna pogoda i susza sprzyjały palności lasów, wysokie zagrożenie utrzymywało się jeszcze jesienią. Łącznie ugaszono aż 318 pożarów lasu, w których spaliła się powierzchnia 103,22 ha. Każdy pożar to strata, nie tylko finansowa, ale też dla środowiska, giną zwierzęta i inne organizmy.

Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia – to aż 68% pożarów. Aby nim zapobiegać leśnicy prowadzili wspólne akcje straży leśnej z policją. Wśród innych przyczyn dominowały nieznane – blisko 25%, a na poziomie poniżej 5% utrzymywały się rekreacja, papierosy, zaniedbanie w związku z używaniem ognia i wypalanie roślinności. Niewielka była średnia powierzchnia jednego pożaru – 0,32 ha, nie było pożarów rozległych i bardzo groźnych.

W ochronie pożarowej leśnicy realizują też projekty współfinansowane ze środków funduszy unijnych mające na celu usprawnienie i unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, a także dostosowanie go do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu – trwa budowa i modernizacja (zastosowanie kamer) dostrzegalni przeciwpożarowych. W 2019 roku oddano do użytku trzy nowe dostrzegalnie, w tym jedną w Nadleśnictwie Zwoleń – w całkiem nowym miejscu w leśnictwie Struga w powiecie lipskim i dwie w Nadleśnictwie Starachowice.