Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo dofinansowało rozbudowę drogi gminnej

W miniony piątek - 4 marca, w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach oraz nadleśniczy Piotr Fitas podpisali umowę dotyczącą dofinansowania przez Lasy Państwowe kwotą 200 tys. złotych zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 389001T wraz z budową mostu na rzece „Żarnówce”.

Wartość inwestycji wynosi 1.657.700,91 zł brutto, a termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 15 czerwca. Inwestycja jest finansowana ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” oraz „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Wykonawcą zadania jest „SALTOR” S.C.

To już kolejna inwestycja dofinansowana przez Nadleśnictwo Suchedniów. Wcześniej było to 500 tys. zł na przebudowę ulicy Zagórskiej oraz 150 tys. zł na ulicę Słoneczną.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich pięciu lat ze środków Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Suchedniów trafiło do samorządów, instytucji pożytku publicznego, stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych około 1 mln. złotych.