Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy będą współpracować z Wojskiem Obrony Terytorialnej

13 września w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zostało podpisane porozumienie o współpracy między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.
 
Sygnatariuszami umowy byli płk Witold Bubak – dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT i dr inż. Andrzej Matysiak – dyrektor RDLP w Radomiu.
 
Zgodnie z porozumieniem obie strony będą współpracować w zakresie wzmacniania zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez organizację i prowadzenie wspólnych szkoleń, wzajemne udostępnianie obiektów szkoleniowych do ćwiczeń, wymianę informacji i doświadczeń, współpracę w sytuacjach kryzysowych, konsultacje technologiczne i techniczne. Porozumienie zakłada także wspólne organizowanie działań edukacyjnych i promocyjnych dla lokalnych społeczności.