Asset Publisher Asset Publisher

Lasy RDLP w Radomiu z certyfikatem PEFC

W dniach 24-27 sierpnia na terenie RDLP w Radomiu odbył się audyt okresowy w ramach certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Tym razem audytor wizytował biura i teren nadleśnictw Pińczów, Stąporków i Marcule oraz biuro RDLP. Na spotkaniu zamykającym zarekomendował utrzymanie certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Audyt przeprowadzony został w związku ze standardową procedurą sprawdzania czy system zarządzania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu spełnia wymagania Standardu PEFC. Audytorem był dr inż. Artur Chrzanowski z Bureau Veritas Certification. Przebieg audytu wspomagali pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Radomiu.

Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w tym systemie certyfikacji. Wizyta rozpoczęła się od spotkania otwierającego w Nadleśnictwie Pińczów. W dalszej części w kolejnych nadleśnictwach audytor analizował dokumentację w biurach, przeprowadzał wywiady z pracownikami oraz podczas wyjazdów terenowych oglądał miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej – od pielęgnacji lasu, odnowień, po powierzchnie, gdzie prowadzone jest użytkowanie, zagospodarowaną łąkę, szkółkę leśną, a także rezerwat przyrody i powierzchnie wyłączoną z użytkowania. Przeglądał też dokumentację terenową i przeprowadzał wywiady z pracownikami oraz wykonawcami prac leśnych. Po każdym dniu w poszczególnych nadleśnictwach miały miejsca spotkania podsumowujące. Szczególną uwagę audytor przywiązywał do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedmiotem zainteresowania audytora były też odnowienia naturalne. Istotne było również to, czy nadleśnictwa przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

27 sierpnia na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w biurze RDLP w Radomiu zostały omówione wyniki audytu, łącznie ze wskazaniem obszarów do doskonalenia. Audytor wskazał mocne strony audytu, jakimi okazały się dobrze prowadzone uprawy dębowe w Nadleśnictwie Pińczów, wzorcowe funkcjonowanie Nadleśnictwa Stąporków, a także działalność Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum w Nadleśnictwie Marcule.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.

Wynikiem audytu będzie raport. Obecny certyfikat jest ważny do 22 grudnia 2022 r. Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013 oraz 2013-2016 oraz 2016-2019. Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.