Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA: LAS-EXPO przeniesione

UWAGA: Targi LAS-EXPO i AGROTECH  w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, planowane w dn. 13-15 marca br. zostały przeniesione na inny termin (czerwiec). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Targów Kielce https://www.targikielce.pl/agrotech/komunikat-o-zmianie-terminu

Już po raz XX, w dniach 13-15 marca Lasy Państwowe zapraszają na Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. W tym roku leśnicy wraz z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin podkreślą znaczenie działań prowadzonych na rzecz zdrowia roślin. Będą mówili też o lasach w miastach oraz o projektach na rzecz ochrony przyrody i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych.

Podobnie do lat ubiegłych, LAS-EXPO objęte zostały patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Andrzeja Koniecznego.

Targi LAS-EXPO i odbywające się równolegle targi AGROTECH to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy oraz rolników w naszym kraju. W ubiegłym roku teren targów odwiedziło ponad 75 tys. osób. Podczas targów LAS-EXPO prezentowane będą najnowsze maszyny, narzędzia i urządzenia oraz technologie stosowane w gospodarce leśnej i przemyśle drzewnym w kraju i zagranicą. Producenci maszyn i urządzeń będą rywalizowali w konkursie dla wystawców.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów, Zagnańsk oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowania przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach zapraszają zwiedzających Targi Las-Expo do odwiedzenia stoiska promocyjnego Lasów Państwowych. Na gości będzie czekać fachowa wiedza ze strony leśników i pracowników WIORiN oraz wiele atrakcji.

Na stoisku przygotowanym we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych promowana będzie działalność gospodarcza LP, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych i ekologicznych lasów. Fachowe porady będą dotyczyły szczegółów prowadzenia gospodarki leśnej, odnowień, możliwości zakupu drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych. Będzie można wymienić doświadczenia dotyczące nowych technologii, maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie do wykonywania prac leśnych, monitorowania stanu lasu, planowania i analizowania.

Tegoroczna wystawa będzie nawiązywała do kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”. Będziemy mówić o działaniach na rzecz zdrowia lasów w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w myśl hasła „Chroniąc rośliny – chronisz życie”, działaniach dla bioróżnorodności i ochrony klimatu realizowanych w ramach projektów Lasów Państwowych, w tym dotyczących małej retencji, przeciwpożarowego, leśnych gospodarstw węglowych, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony siedlisk i gatunków, a także innych działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Będzie można porozmawiać z leśnikami o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz korzyściach z niej płynących dla społeczeństwa, gospodarki i przyrody, a także działaniach prowadzonych na rzecz zdrowia roślin. To niepowtarzalna okazja, aby w bezpośrednim kontakcie wymienić doświadczenia i uzyskać informacje o lasach i pracy leśnika.

Zwiedzający otrzymają materiały promocyjno-edukacyjne: foldery, mapy, przewodniki opisujące najciekawsze miejsca w lasach RDLP w Radomiu oraz sadzonki drzew leśnych.

Specjalną atrakcją będzie obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu, który tworzą leśnicy – pasjonaci muzyki myśliwskiej. Obecni będą także sygnaliści i sokolnicy z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku.

Ekspozycję można zwiedzać:

  • 13 marca 10.00-17.00
  • 14 marca 9.00-17.00
  • 15 marca 9.00-17.00

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/las-expo https://www.targikielce.pl/las-expo/o-wydarzeniu/informacje-dla-zwiedzajacych