Asset Publisher Asset Publisher

Informacja dotycząca Uroczystości na Wykusie

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, a przede wszystkim dużą ilość pożarów jakie miały miejsce na terenie Nadleśnictwa oraz potencjalny duży stan zagrożenia pożarowego nie planujemy wydawania jakiejkolwiek zgody na biwakowanie w pobliżu Wykusu.