Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

 

Nadleśnictwo Suchedniów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 19 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 90 tys. m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Suchedniów pozyskano 32 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 49 tys. m sześc., a w przygodnych – ponad 12 tys. m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i jodła. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, buk, olsza, osika i grab.

W 2014 roku Nadleśnictwo Suchedniów zaplanowało do pozyskania prawie 89 tys. m sześc. grubizny, w tym 65tys. m sześc. gatunków iglastych i  24 tys. m sześc. liściastych.

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Suchedniów pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Suchedniów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, zakładów produkcji sklejek oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

 

Okoliczna ludność ma możliwość korzystania z bogactwa runa leśnego suchedniowskich lasów. Na potrzeby własne każdy może przynieść z lasu ile tylko udźwignie grzybów, jagód, jeżyn, poziomek, itp.

Przed świętami Bożego Narodzenia leśnicy w ramach planowanych cięć pielęgnacyjnych wycinają jodły i świerki, które można zakupić w miejscowej leśniczówce lub na placu Nadleśnictwa Suchedniów.