Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jedenaście użytków ekologicznych.                       

Jeden z najciekawszych to:

Śródleśne bagno w Leśnictwie Odrowążek

Użytek ekologiczny o powierzchni 2,52 ha,  utworzony w 2002 r. Jest to teren podmokły, okresowo zalewany na którym występuje bogata szata roślinna z gatunkami roślin takimi jak:

  • bagno zwyczajne,
  • modrzewnica zwyczajna,
  • żurawina błotna,
  • wełnianka wąskolistna.