Asset Publisher Asset Publisher

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "NA KRUKU"

Ścieżkę utworzono jesienią 2007 r. na terenie leśnictwa Kruk w bliskim sąsiedztwie leśniczówki. Przebiega w kształcie pętli o długości 2 km przez różnowiekowe i różnogatunkowe drzewostany. Na odcinku 500 m biegnie starą przedwojenną kolejką wąskotorową.

 

Przewidywany czas przejścia wynosi ok. 2 godziny. Na trasie umieszczono 13 tablic przedstawiających zagadnienia związane z gospodarką leśną i ochroną lasu. Wędrując ścieżką, można pogłębić swoją wiedzę przyrodniczą i przy odrobinie szczęścia spotkać mieszkańców lasu w ich naturalnym środowisku.