Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjno-historyczna Leśna Droga Krzyżowa

5 września w Nadleśnictwie Suchedniów, leśnictwie Michniów odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjno-historycznej Leśna Droga Krzyżowa. Ścieżka ta połączyła znajdujące się w miejscu dawnej gajówki miejsce pamięci poświęcone rodzinie gajowego Władysława Wikło z Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Powstanie ścieżki to jedno z przedsięwzięć realizowanych na terenie RDLP w Radomiu w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Leśna Droga Krzyżowa poświęcona jest pamięci leśników, ich rodzin oraz wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich dziejów Polski ponieśli śmierć, zginęli lub zostali zamordowani z rąk najeźdźców, okupantów oraz padli ofiarami systemu totalitarnego w obronie polskości, nigdy nie tracąc wiary w odrodzenie się Wolnej Polski. Jest także hołdem dla mieszkańców Michniowa bestialsko zamordowanych przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi w dniach 12-13.07.1943 r., wśród nich gajowego Władysława Wikło, jego żony i siedmiorga dzieci, leśniczego Szczepana Arendarskiego oraz gajowego Romana Malinowskiego i jego syna.

Uroczystość otwarcia ścieżki rozpoczęto od złożenia kwiatów oraz modlitwy przy grobie zbiorowym ofiar pacyfikacji wsi Michniów na terenie Mazuoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Następnie przed bramą początkową Leśnej Drogi Krzyżowej głos zabrał Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, po czym nastąpiło poświęcenie i symboliczne otwarcie drogi krzyżowej. Otwarcia dokonali poseł Maria Zuba, ks. Tomasza Szot z parafii pw. Wniebowzięcia NPM ze Wzdołu Rządowego, dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak i nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas.

Drogę krzyżową, w której udział wzięli mieszkańcy Michniowa, leśnicy, służby mundurowe oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami poprowadził duszpasterz leśników ksiądz kanonik Dariusz Kowalski.

Następnie przy miejscu pamięci poświęconym rodzinie gajowego Władysława Wikło odbyła się msza święta polowa celebrowana przez duszpasterza leśników księdza Roberta Kuropieskę oraz dalsza część uroczystości. Na wstępie głos zabrał Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. Podziękował Piotrowi Fitasowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów, leśniczemu leśnictwa Michniów Eugeniuszowi Bugale oraz całej załodze Nadleśnictwa Suchedniów za utworzenie  Leśnej Drogi Krzyżowej. – Miejsce drogi krzyżowej, ziemia świętokrzyska, miejsce bitew w powstaniu styczniowym, w pierwszej wojnie światowej, straszliwy okres drugiej wojny światowej, działalność partyzancka – szczególnie Armii Krajowej i  Michniów – symbol martyrologii przez okupantów polskiej wsi... Dla nas leśników, ale i wszystkich Polaków Ludzie zasłużeni za odzyskanie i walkę o niepodległość Polski, miejsca szczególne – uświęcone krwią rodaków oraz ważne  wydarzenia mające związek z historią naszej ojczyzny,  muszą być otoczone czcią i szacunkiem. Dzisiejsza uroczystość, droga krzyżowa i msza święta, to obywatelski obowiązek uczczenia pamięci tragedii tamtych  leśników i naszych rodaków przez nasze pokolenia w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości – powiedział. Na zakończenie przytoczył cytat odnoszący się do pamięci o tych, którzy odeszli „Jeśli my zapomnimy o Nich, Ty Boże zapomnij o nas”.

Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów oraz miejscowy leśniczy Eugeniusz Bugała przedstawili ideę oraz historię powstania Leśnej Drogi Krzyżowej. Przejmująco o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie pacyfikacji wsi w dniach 12-13.07.1943 r. opowiedziała Ewa Kołomańska, kierownik Działu Muzealnego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Wzruszeń dostarczyło też wystąpienie Agnieszki Buras z domu Wikło, której rodzina naznaczona była tragedią Michniowa. W imieniu parlamentarzystów wystąpił poseł Dariusz Bąk, który podkreślił, że leśnicy w wyjątkowy sposób dbają o miejsca pamięci narodowej. Odczytano także listy gratulacyjne od Jacka Sagana, dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska i Agaty Wojtyszek, wojewody świętokrzyskiego. List w związku z uroczystością nadesłał również Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Zawarł w nim wyrazy uznania za podjęcie wartościowej inicjatywy na rzecz pamięci o bohaterach i męczennikach.

Wyrazem pamięci o tragedii rodziny gajowego Władysława Wikło było także złożenie kwiatów przy miejscu pamięci. Uroczystość zakończyła się koncertem muzyki patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Suchedniowskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Stowarzyszenia „Michniowianie” oraz Magdaleny Dulęby z Michniowa.

Na otwarciu Leśnej Drogi Krzyżowej obecne były poczty sztandarowe RDLP i związków zawodowych oraz szkoły podstawowej ze Wzdołu Rządowego. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu oraz Orkiestra Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.