Asset Publisher Asset Publisher

RDLP w Radomiu utrzymała certyfikat PEFC

W dniach 17-19 lipca na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce audyt PEFC. Audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz miejsca prowadzonych prac w nadleśnictwach: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Suchedniów. Na spotkaniu zamykającym zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Był to trzeci audyt nadzoru w 3. letnim cyklu obowiązywania certyfikatu. Rozpoczął się w biurze RDLP. Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Paweł Oleszkiewicz podczas spotkania otwierającego z pracownikami dyrekcji przedstawili plan audytu oraz wybrali wizytowane nadleśnictwa.

W nadleśnictwach audytorzy przeglądali dokumentację w biurach oraz wizytowali miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzili rozmowy z pracownikami nadleśnictw oraz wykonawcami prac leśnych. Wszystko to miało na celu sprawdzenie, czy prace prowadzone są w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w „Polskich Kryteriach i Wskaźnikach trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów" PEFC.

Na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w Nadleśnictwie Suchedniów zostały omówione wyniki audytu. Audytorzy wskazali mocne strony audytu: wdrożenie wytycznych kształtowania stref ekotonowych oraz pozostawianie 10% grubizny przy cięciach rębnych na siedliskach przyrodniczych.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.