Asset Publisher Asset Publisher

Odbiór Drogi Powiatowej - Ulica Zagórska w Suchedniowie

W dniu 15 listopada odbył się uroczysty odbiór drogi powiatowej nr 0594T – Ulica Zagórska w Suchedniowie.

Jej budowa została sfinansowana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Suchedniów, Powiat Skarżyski, Gminę Suchedniów oraz Firmę MAXOL.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach.

W odbiorze i uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej Marek Czyż, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Wicestarosta Artur Berus, Poseł na sejm RP Maria Zuba, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej Grzegorz Ożóg, Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas oraz Zastępca Burmistrza Suchedniowa Dariusz Miernik.

Przekazanie placu budowy wykonawcy odbyło się 9 lipca 2018 r.

Inwestycję zakończono 31.10.2018 r. zgodnie z zawartą umową.