Asset Publisher Asset Publisher

Coroczne Uroczystości na polanie Wykus

Wykus 2018

W dniach 15-17 czerwca odbędą się wydarzenia związane ze szczególnym miejscemw lasach świętokrzyskich – Wykusem, położonym na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. W organizację przedsięwzięć upamiętniających poległych żołnierzy Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” po raz kolejny włączyli się leśnicy.

Każdego roku, w połowie czerwca na Wykusie organizowane są uroczystości. W tym roku włączone zostały one w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości. W organizację zaangażowały się nadleśnictwa: Suchedniów, Skarżysko, Starachowice i Zagnańsk. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak objął patronatem honorowym wydarzenia w ramach uroczystości wykusowych: Rajd Rowerowy na Wykus           i Rekonstrukcję ataku na bunkier, podczas którego zginął "Ponury". Leśnicy wraz z pocztem sztandarowym radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych obecni będą także na głównych uroczystościach na polanie wykusowej.

Wykus to miejsce szczególne, nie tylko dla lasów świętokrzyskich, ale i w skali kraju. Stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”. 15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę            z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek                     z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”. Kapliczka z otaczającym terenem w promieniu 30 m stanowi miejsce pamięci narodowej „Wykus”, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Wykus (326 m n.p.m.) jest również rezerwatem przyrody.
 

Edyta Nowicka

kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

tel. +48 48 385-60-16, tel. kom. +48 604-57-93-88

e-mail: rzecznik@radom.lasy.gov.pl

 

              Nadleśnictwo Suchedniów informuje, że biwakowanie w w/w dniach w pobliżu rezerwatu Wykus, może odbywać się jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Nadleśnictwa, w miejscu wyznaczonym przez sprawującego nadzór leśniczego. Przesyłając do Nadleśnictwa  wniosek                    o wyrażenie zgody (w terminie do 11.06. br.) należy wskazać osobę odpowiedzialną podając również jej numer telefonu oraz liczbę uczestników.

Pamiętać należy o tym, że polana Wykus i otaczające  tereny to ziemia nasiąkła krwią i objęta jest różnymi ustawowymi formami ochrony przyrody.