Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Góra Sieradowska imienia Wiktora Kozłowskiego

Położony na terenie Nadleśnictwa Suchedniów rezerwat przyrody Góra Sieradowska otrzymał nową nazwę – imię Wiktora Kozłowskiego, który był osobą zasłużoną dla leśnictwa i kultury regionu.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Kielcach, znajdujący się na wschód od miejscowości Siekierno w obrębie Pasma Sieradowickiego Gór Świętokrzyskich rezerwat od dnia 9 czerwca nosi nazwę „Góra Śieradowska im. Wiktora Kozłowskiego”.

Inicjatywa nadania rezerwatowi nazwy upamiętniającej jednego z prekursorów leśnictwa na ziemi świętokrzyskiej, wypłynęła z Radomsko-Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego przy aktywnym wsparciu RDLP w Radomiu.

Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Świętokrzysko-RadomskiWiktor Kozłowski urodził się w 1791 roku na Podlasiu. Studiował leśnictwo w Wilnie oraz w Warszawie. Od 1819 roku został pracownikiem administracji lasów rządowych, jako nadleśniczy w Bodzentynie. W 1828 roku objął posadę kierownika i wykładowcy w Szkole Praktyki Niższej w Siekiernie, która była oddziałem Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warszawie. Miał rozległe plany związane z rozwojem tego ośrodka kształcenia leśnego. Stworzył w Siekiernie ogród leśno-botaniczny, którego część stanowi dzisiaj zadrzewienie objęte ochroną prawną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Prowadził także badania w zakresie doświadczalnictwa leśnego. Wraz z częścią administracji leśnej przyłączył się do powstania listopadowego. Na skutek represji po upadku powstania, szkoła w Siekiernie została zlikwidowana, a Wiktor Kozłowski zdegradowany z zajmowanych stanowisk. Od 1840 roku był nadleśniczym w Chlewiskach. Zmarł w 1858 roku w Koszorowie niedaleko Szydłowca. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach.Księgi drzewne Wiktora Kozłowskiego

Nadanie Rezerwatowi Przyrody „Góra Sieradowska” imienia Wiktora Kozłowskiego to przywołanie pamięci o tym utalentowanym pedagogu i znawcy tematyki leśnej, który kładł podwaliny dla rozwoju leśnictwa na ziemi świętokrzyskiej. Tym bardziej, że położone na północnych zboczach Góry Sieradowskiej tereny dzisiejszego rezerwatu przyrody były prawdopodobnie miejscem, gdzie Wiktor Kozłowski prowadził swoje badania i obserwacje przyrodnicze.

Leśnicy działają na rzecz zachowania pamięci o tej niezwykłej osobie. Trwają prace nad renowacją zabytkowego nagrobka Wiktora Kozłowskiego, który znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Chlewiskach.