Asset Publisher Asset Publisher

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Zagórskiej w Suchedniowie

W dniu 26.06.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku Kamiennej na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego   w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. Zagórska w Suchedniowie”.  W imieniu Lasów Państwowych umowę podpisał Piotr Fitas Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów, natomiast w imieniu inwestora wiodącego Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej Jerzy Żmijewski Starosta oraz Anna Leżańska członek Zarządu Powiatu.

 Uroczyste podpisanie odbyło się w obecności Pani Poseł na Sejm RP Marii Zuby (która swymi działaniami znacząco wspierała pozyskanie środków na tren cel), pracowników Starostwa                      i Nadleśnictwa Suchedniów oraz lokalnych mediów. Wartość inwestycji to ponad 2, 120 tys zł, z czego Lasy Państwowe wnoszą swój udział w kwocie 0,5 mln zł, termin zakończenia prac przewidziano na 31.10.2018 r..

Wykonanie tej inwestycji przyniesie wymierne korzyści zarówno dla Lasów Państwowych pod kątem min. ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych i logistyki, jak również lokalnej społeczności znacząco podnosząc bezpieczeństwo publiczne w ruchu pieszym                                    i samochodowym. Należy podkreślić, że Lasy Państwowe w całym kraju corocznie kierują do samorządów znaczne wielomilionowe nakłady finansowe na inwestycje wspólne w drogownictwie, wykorzystując środki własne nadleśnictw oraz Fundusz Leśny. W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Suchedniów Lasy Państwowe dofinansowały kwotą 150 tys. zł przebudowę ul. Słonecznej w Suchedniowie realizując zadanie wspólnie z Gminą Suchedniów.