Asset Publisher Asset Publisher

Odłowiono wilka w Nadleśnictwie Suchedniów

Kilka dni temu na terenie Nadleśnictwa Suchedniów odłowiono w specjalną pułapkę (tzw. „żywołapka”) wilka. Odbyło się to w leśnictwie WILCZY BÓR, a dokonali tego dr hab. Roman Gula i leśniczy Artur Milanowski.

Wilk to samica - wadera, w wieku około 9 miesięcy i wadze 20 kg, o bardzo dobrej kondycji zdrowotnej - jak przekazali obaj w/w. Po dokonaniu niezbędnych pomiarów i oceny stanu zdrowotnego zwierzęcia została założona obroża telemetryczna w celu monitorowania położenia wilka wraz z pozostałą watahą. Wadera wróciła bezpiecznie na łono natury bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, a odnotowane odczyty z obroży świadczą o przemieszczaniu się wilków po terenie naszego Nadleśnictwa.

Wilki nie są niczym niezwykłym w suchedniowskich lasach, gdyż od kilkunastu lat pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów napotykają je w czasie codziennych obowiązków. Cieszyć może to, że mają się coraz lepiej, a ich stado powiększa się i wbrew niektórym poglądom nie stanowią żadnego zagrożenia, tym bardziej dla ludzi.

Prowadzone działania, szczególnie monitoring wilków w Puszczy Świętokrzyskiej odbywa się od kilku lat w ramach projektu Fundacji Save Polska i Muzeum Instytutu Zoologii PAN (dr hab. Roman Gula). Podmiotami współpracującymi przy tym projekcie są: Nadleśnictwo Suchedniów (leśniczy Artur Milanowski) i Instytut Ochrony Przyrody PAN (dr Katarzyna Bojarska). Na wykonywanie odłowu w/w instytucje prowadzące badania posiadają stosowne wymagane prawem zezwolenia, a stosowany sprzęt gwarantuje zwierzętom bezpieczeństwo.

 

Zdjęcia udostępnione przez Pana Romana Gulę pochodzą ze strony  www.wilknet.pl

 

 

Autor: P. Fitas