Lista aktualności Lista aktualności

VIII PIKNIK KAWALERYJSKI

W dniu 6 maja w bliżyńskich lasach odbył się VIII Piknik Kawaleryjski. W ten sobotni dzień upamiętniono wydarzenia jakie miały miejsce dnia 1 kwietnia 1940 r pod byłą gajówką Rosochy. Inscenizację bitwy  „pod Rosochami" stoczonej z hitlerowcami przez oddział majora Hubala wykonali  w pobliżu Leśniczówki na Świniej Górze ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Rekonstrukcję minionych wydarzeń poprzedziła msza polowa w intencji Ojczyzny i „Hubalczyków"  którą sprawowali ks. Stanisław Strycharczyk - kapelan z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz ks. Łukasz Madej. Po nabożeństwie delegacje samorządu Gminy Bliżyn oraz naszego nadleśnictwa pod pomnikiem „pod Rosochami" złożyły wiązanki kwiatów.