Lista aktualności Lista aktualności

Szukając grzybów nie zgubmy rozsądku.

W związku z „dużym” wysypem grzybów jaki miał miejsce w ostatnich tygodniach w naszych lasach Nadleśnictwo Suchedniów zwraca się z apelem do wszystkich grzybiarzy, zarówno zawodowców i amatorów. W czasie wędrówek po leśnych ostępach w poszukiwaniu grzybów zachowajmy rozsądek konieczny w czasie wyprawy , szczególnie wyprawy w nieznane lub do końca nierozpoznane tereny. Przypadki zaginięć jakie miały miejsce na terenie Nadleśnictwa Suchedniów (a było ich nie mniej niż 10, zaginęło 12 osób) dowodzą, że w lesie należy być czujnym, pilnować się charakterystycznych miejsc lub punktów oraz być wyposażonym w odpowiedni sprzęt np., zwykły kompas lub urządzenie GPS. Każde zaginięcie to niepotrzebny stres dla osoby, która zgubiła się, jej rodziny oraz uruchomienie służb podejmujących ogromny wysiłek i wykonujących z tym związaną ciężką pracą. W takim zdarzeniu oprócz Policji, Straży Pożarnej uczestniczą także funkcjonariusze Straży Leśnej i pracownicy terenowi Służby Leśnej, którzy są ekspertami w znajomości topografii terenu, stanowią „oczy” będące podstawą podjętej akcji mającej przynieść szczęśliwy finał.

Grzybobranie to czas dla leśników kiedy musimy stawić czoło prawdziwemu najazdowi „cywilów” i zadbać o ich bezpieczeństwo. Zwracamy się z apelem, aby respektować znaki zakazu wjazdu, pozostawiać po sobie porządek i uważać , na powierzchnie objęte zakazem wstępu: uprawy leśne, drzewostany nasienne, powierzchnie doświadczalne i rezerwaty, ale także powierzchnie gdzie prowadzone są prace gospodarcze. Te ostatnie wymienione są i muszą być one oznakowane odpowiednimi tablicami, jednak logika i zdrowy rozsądek powinny także podpowiadać by nie podchodzić w miejsca skąd dobiegają odgłosy pracy silnika piły motorowej, ciągnika zrywkowego.

Pamiętajmy o tym, że w lesie jesteśmy gośćmi, respektujmy to i miejmy dla środowiska leśnego szacunek i respekt. Nie pozostawiajmy śmieci, nie blokujmy dróg wywozowych, dojazdów pożarowych, gdyż od tego zależy nasze i innych bezpieczeństwo.

Nadleśnictwo Suchedniów jednocześnie informuje, że nie wydaje zezwoleń na wjazd do lasu, gdyż regulują to przepisy Ustawy o Lasach z 28.09.1991 r., która wskazuje przypadki osób uprawnionych do wjazdu na tereny lasu.

Informujemy także, że w najbliższych dniach na terenie Nadleśnictwa Suchedniów wspólnie z Policją przeprowadzona zostanie akcja prewencyjna pod kątem legalnego korzystania z lasu. Ma ona na celu ograniczyć nielegalne wjazdy do lasu motocyklami, quadami i samochodami, ale przede wszystkim podnieść świadomość osób postronnych przebywających w lesie w  kwestii „bezpiecznego wypoczynku” i zachowania porządku.