Lista aktualności Lista aktualności

PRO PATRIA dla Nadleśnictwa Suchedniów

W dniu 17 czerwca podczas uroczystości na Wykusie  Nadleśnictwo Suchedniów dostąpiło zaszczytu otrzymania medalu „PRO PATRIA". Na ręce Nadleśniczego Piotra Fitasa medal przekazał minister Jan Kasprzyk Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych. Jest to odznaczenie nadawane „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej". Tym samym medalem uhonorowany został także leśniczy leśnictwa Bronkowice Zbigniew Pastuszka (gospodarz terenu, gdzie znajduje się polana Wykus). Sposób w jaki zostaliśmy wyróżnieni traktujemy jako podziękowanie dla wszystkich pracowników, którzy w przeszłości i obecnie opiekują się miejscami pamięci, tak licznie rozsianymi na naszym terenie, ale także jako motywacja i wyzwanie do dalszej dbałości o „ślady pamięci z przeszłości". Nadleśnictwo Suchedniów w swych lasach kryło i było areną walk o niepodległość nie tylko partyzantów m.in. ze zgrupowania „Ponury- Nurt", ale również żołnierzy „Hubala", od powstańców styczniowych gen. Mariana Langiewicza po Żołnierzy Niezłomnych i wielu innych często bezimiennych bohaterów, o których należy ciągle pamiętać i oddawać im należny hołd.