Lista aktualności Lista aktualności

Odwiedź 4 skały i odbierz oznakę podróżnika

Już z początkiem maja startuje Projekt „Suchedniów - Okoliczne Skały”, którego pomysłodawcą jest Ruch małomiejski: Suchedniów - Tu i teraz. To świetna inicjatywa którą w całej rozciągłości popiera i współorganizuje nasze Nadleśnictwo. Każdy kto odwiedzi na terenie naszego Nadleśnictwa cztery miejsca w których znajdują się wychodnie skalne  i zbierze cztery stemple na przygotowanej Karcie podróżnika może odebrać odznakę podróżnika. Karty podróżnika i stemple znajdują się w skrzynkach usytuowanych w pobliżu proponowanych do odwiedzenia skał. Odznakę odebrać można na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przy ul. Ogrodowej 11.

 Projekt zakłada odwiedzenie następujących wychodni skalnych:

Brama Piekielna - pomnik przyrody nieożywionej. Wychodnia skalna w formie bramy, składająca się z dwóch bloków na których opiera się trzeci, zbudowana z białego piaskowca dolnotriasowego. Tworzy przejście o wysokości 1,8 m i szerokości 0,8 m, które powstało na skutek erozji eolicznej. W to urokliwe miejsce najłatwiej dotrzeć z miejscowości Bliżyn, skąd prowadzi zielony szlak w kierunku Zagnańska lub od wsi Jastrzębia wędrując czerwonym szlakiem

Piekło Dalejowskie -  Pomnik przyrody nieożywionej. Skałki z piaskowców dolnotriasowych ciągną się na długości ok. 130 m., szerokości ok. 30m.. Ich wysokość dochodzi do 4 m. Między blokami skalnymi utworzyły się korytarze i niewielkie jaskinie skalne. Skałki, położone w otoczeniu drzewostanu porośnięte są bogatą roślinnością naskalną. Można do nich dojść wędrując zielonym szlakiem prowadzącym z Bliżyna do Zagnańska.

Wychodnie skalne w rezerwacie przyrody Kamień Michniowski - Nazwa rezerwatu wywodzi się od historycznie znanej miejscowości Michniów i wychodni skalnych występujących na terenie obiektu.  Objęty ochroną teren porasta las o cechach lasu puszczańskiego, w którym dominuje odnawiająca się naturalnie jodła. Osobliwego charakteru nadają rezerwatowi naturalne wychodnie bloków skalnych  o długości  około 200 m  z licznymi urwiskami, występami, pieczarami  i jaskinią. Na powierzchni piaskowców rosną cenne gatunki mchów i porostów oraz rzadka i chroniona roślinność runa. Do rezerwatu prowadzi czarny szlak rozpoczynający się od Kapliczki Św. Barbary znajdującej się na wzgórzu Barbarka lub niebieski szlak (przy którym znajduje się skrzynka) rozpoczynający się przy stacji PKP Berezów i wiodący większości przez las do stacji PKP Suchedniów.

Skały przy dawnym Kamieniołomie Gębury przy którym obecnie znajduje się miejsce odpoczynku „Oczy Ziemi”.  Była to niegdyś kopalnia piaskowca wykorzystywana w czasie II wojny światowej i później przy budowie dróg i torów. Dotrzeć do tego miejsca można najprościej od ulicy Langiewicza w Suchedniowie, skręcając w ulicę Szeroką wędrując ok. 3 km szeroką i malowniczą drogą leśną.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia tych miejsc. Podczas spaceru pamiętajmy, że korzystanie z lasu powinno odbywać się w sposób gwarantujący wszystkim bezpieczeństwo, również czworonożnym uczestnikom wędrówek, którzy zawsze powinni przebywać na smyczy. Nie pozostawiajmy w lesie śmieci i zadbajmy o to, by wszystko, co zabraliśmy ze sobą do lasu, wróciło z nami do domu. Pamiętajmy także o tym, aby nie stwarzać sytuacji grożących pożarem lasu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek doceniamy las i to, że możemy z niego korzystać. Tylko od nas zależy, czy będziemy w nim bezpieczni.