Lista aktualności Lista aktualności

Leśna Droga Krzyżowa

Dnia 9 kwietnia w Michniowie odbyła się Droga Krzyżowa organizowana przez parafię Wzdół przy udziale Nadleśnictwa Suchedniów. Wzięło w niej udział około 400 osób. Mieszkańców Michniowa, Wzdołu, Suchedniowa i okolic oraz pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów. W ramach rekolekcji wielkopostnych wierni przemierzyli Leśną Drogę Krzyżową w skupieniu wysłuchując rozważań, które głosili duszpasterze że Wzdołu Rządowego pod przewodnictwem Proboszcza Stanisława Pichety.