Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Lasy Nadleśnictwa Suchedniów zajmują powierzchnię powyżej 18 tysięcy ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 369 km2. Według podziału administracyjnego kraju grunty Nadleśnictwa położone są w całości w województwie świętokrzyskim. Według pełnionych funkcji lasy Nadleśnictwa Suchedniów należy podzielić na: rezerwaty ok. 400 ha (ok.2%), lasy ochronne: ok.17 000 ha ( ok.96%), lasy gospodarcze: ok.400 ha (ok.2%).

Jak wynika z położenia przyrodniczo-leśnego, teren Nadleśnictwa tworzą dwa pasma wzniesień t.j. pasmo Wzniesień Suchedniowskich i pasmo Sieradowickie. Wysokość nad poziomem morza różnicuje się w przedziale od 250-403 m. n.p.m. Lasy Nadleśnictwa Suchedniów położone są w naturalnym zasięgu występowania wszystkich głównych gatunków lasotwórczych. Charakteryzują się zróżnicowaniem siedlisk i dużą bioróżnorodnością oraz naturalną odpornością biologiczną na zagrożenia ze strony czynników biotycznych.

Celem nadrzędnym prowadzonej w nich gospodarki leśnej, jest trwałe utrzymanie lasów dla ciągłego spełniania przez nie wielostronnych funkcji środowiskotwórczych, społecznych, ochronnych i gospodarczych Lasy Nadleśnictwa Suchedniów będące częścią regionu Gór Świętokrzyskich, z uwagi na swe walory przyrodniczo-leśne, krajobrazowe oraz liczne miejsca pamięci narodowej związane z tragicznymi wydarzeniami walk partyzanckich w okresie II wojny światowej weszły w całości w skład utworzonego w 2004 r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska". Są terenem licznie odwiedzanym przez turystów.