Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat w sprawie odwołanych wydarzeń

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 jednostki Lasów Państwowych odwołały wcześniej zaplanowane wydarzenia, konferencje naukowe oraz zajęcia edukacyjne.

Informacje o poszczególnych, odwołanych wydarzeniach znajdują się na stronach internetowych oraz profilach jednostek Lasów Państwowych.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.