Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczny las

W dniu 29.09.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Suchedniów odbyła się akcja pod kryptonimem ”Bezpieczny Las”. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów i Policji. Łącznie 24 osoby. Do dyspozycji było 7 radiowozów Policji (w tym jeden nieoznakowany operacyjny) oraz 3 radiowozy Straży Leśnej i 3 pojazdy nieoznakowane Nadleśnictwa Suchedniów. Terenem działania objęto dwa powiaty : kielecki i skarżyski w poszczególnych gminach tj. Bodzentyn, Bliżyn, Łączna i Suchedniów. Działania o charakterze prewencyjno-edukacyjnym miały na celu podniesienie świadomości osób postronnych korzystających z lasu pod kątem bezpieczeństwa i zasad zachowania się w lesie oraz legalności wjazdu do lasu ze szczególnym naciskiem na motocykle i quady. W czasie akcji nałożono 4 mandaty karne, dokonano 20 pouczeń oraz rozdysponowano około 50 szt. ulotek specjalnie przygotowanych na tę okoliczność.

Konieczność przeprowadzenia wspólnych zadań wynikała z coraz częściej zdarzających się zaginięć grzybiarzy, które miały miejsce na naszym rejonie w ostatnim czasie (ponad 10 przypadków i co najmniej 15 osób) oraz nagminne łamanie zakazu wjazdu pojazdami silnikowymi na teren lasu jak również pozostawianie śmieci. Podkreślić należy, że główny nacisk położony został na edukowanie osób, o czym świadczą wyniki akcji. Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do bardziej racjonalnego i przemyślanego korzystania z dobrodziejstw przyrody, a może nawet uratowania ludzkiego życia lub zdrowia i zaoszczędzenia niepotrzebnych nerwów i napięć. Efekty tej akcji i rozmowy z napotkanymi osobami potwierdzają słuszność takiej idei oraz dowodzą konieczności przeprowadzania takich akcji w niedalekiej przyszłości.

W związku z kilkoma przypadkami jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Suchedniów, mającymi na celu blokowanie szlabanów poprzez wbijanie drewnianych części (co uniemożliwiało ich otworzenie) prosimy o zachowanie rozsądku i wyobraźni. Takie działanie może doprowadzić do braku możliwości uratowania osób będących w potrzebie w związku z zagrożeniem na jakie są w danej chwili narażone lub przeciwdziałania skutkom pożaru, czyli brakiem dostępu służb ratunkowych do potrzebujących.

Pamiętaj bezmyślność może doprowadzić do tragedii. Zastanów się nad skutkami niemądrego działania. 

Materiały do pobrania