Lista aktualności Lista aktualności

Apel Nadleśnictw i Straży Pożarnej

Mijający miesiąc Sierpień jest dla rolników miesiącem wzmożonej pracy związanej ze zbiorem żniw i płodów rolnych, w związku z powyższym

Nadleśnictwo Suchedniów, Skarżysko jak i Komenda Straży Pożarnej w Skarżysku, zwraca się z apelem do rolników z powiatu Skarżysko-Kamienna o zachowanie ostrożności przy pracach rolnych oraz szczególną uwagę przy obchodzeniu się ogniem otwartym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwracamy się z apelem do rolników z terenu naszego powiatu o zwiększenie ostrożności przy pracach związanych z żniwami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na obchodzenie się z ogniem. Jeśli jesteśmy świadkami, że ktoś podpala trawy lub pozostałości po zebranych płodach rolnych – reagujmy, ponieważ utrzymująca się w ciągu bieżącego miesiąca niska wilgotności gleby oraz ściółki leśnej może doprowadzić do powstania bardzo dużego zagrożenia pożarowego i tragicznych następstw. Pożary lasów rozwijają się z niesamowitą szybkości jak i dynamiką, a niska wilgotność ściółki dodatkowo powoduje, że opanowanie takiego pożaru jest niezwykle trudne.

Dlatego pamiętajmy, że:

  • wypalanie traw jest niebezpieczne,

Zagrożenie jakie niesie za sobą wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne dla ludzi i przyrody. Co roku podczas wiosny wzrasta liczba interwencji przy pożarach łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2014 w województwie świętokrzyskim odnotowano 11531 interwencji jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Porażanych przy pożarach traw i nieużytków, 1493 zdarzeń przy pożarach lasów. W wyników tych pożarów spaleniu uległo 8229 ha traw i nieużytków oraz 1274 ha lasów i poszycia leśnego.

  • pożary niszczą otaczającą nas przyrodę oraz są zagrożeniem dla zwierzą i ptaków,

Pożary traw niszczą miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Niejednokrotnie w wyniku takiego pożaru zostają zniszczone zasiedlone gniazda. Dodatkowo pożary niszczą miejsca bytowania różnego rodzajów gatunków ptaków, ssaków jak i płazów. Z punktu widzenia środowiska są bardzo ważne dla równowagi ekosystemu, a pożary powodują niejednokrotnie zachwianie tej równowagi..

Od palącego się poszycia leśnego i łąk zajmują się również torfowiska, które są wyjątkowo trudne do ugaszenia. Pożar może trwać nawet miesiącami. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Niestety częstym następstwem pożaru łąk są też pożary lasów. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

  • Wypalanie traw wyjaławia ziemię

            Za ponad 90% przyczyn powstania pożarów traw, łąk i nieużytków odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

Trzeba pamiętać, że w skutek dużych upałów trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Proceder wypalania traw powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

  • Wypalanie traw to przestępstwo

Literatura polskiego prawa zabrania wypalania traw, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do nawet 10 lat więzienia.

Pod Apelem podpisują się:

Zastępca Nadleśniczego Andrzej Gębura - Nadleśnictwo Suchedniów

Zastępca Nadleśniczego Michał Farys - Nadleśnictwo Skarżysko,

bryg. Marcin Machowski - Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej

 

Tekst: Nadleśnictwo Suchedniów i Skarżysko, KP PSP w Skarżysku-Kamiennej, Zdjęcia: ZO RDLP Radom, Dane statystyczne: KW PSP Kielce